Untitled Project

07.12.2011 00:00

CO JE TO ČAS?.
Čas je neprostorové lineární kontinuum, v němž se události odehrávají v nevratném pořadí.